กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 อัตรา

0
136

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน // 1 อัตรา // ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ // 1 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  3. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณคดี) // 1 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  4. นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ          // 2 อัตรา // ปริญญาตรี  // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  5. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ    // 1 อัตรา // ปริญญาตรี  // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

 

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
https://finearts.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมศิลปากร